Ніна Мацяш

RSS Feed

Буся

Яшчэ не ацэнена

На крыжы твайго цела
вяртаюцца з выраю
траваквецце і птаства,
матылі і грамы.

Убачыць цябе ў палёце –
атрымаць блаславенне,
убачыць на доле –
уварціцца перасцярогі.

«Буся! Буся!» –
гукаюць услед табе дзеці,
а ты ляціш у гняздо сваё,
вятрам і небу адкрытае,
і засяроджана молішся
за іх
доўга-доўга.

Бусько, буся,
чорна-чырвана-белы
герогліф жыцця,
пацалунак прыроды,
якога баяцца
балотныя жабы і гады.

Пацалунак вясны
ззімелым
Палессю і мне.

Снягі абложныя прадвесне...

Яшчэ не ацэнена

Снягі абложныя прадвесне
Пратне травіначкі лязом,
I свет наш прадаўжальна змесціць
Паміж усмешкай і слязой,
I зноў панітавана будзе
Вясёлка траўня і слата,
I радасць гэтак лёгка спудзіць,
I стогну цяжка вылятаць.

Снягі прыпалыя прадвесне
Пратне травіначкі лязом,
I цэлы свет працяжна змесціць
Паміж усмешкай і слязой,
Дзе недазвол на безнадзейнасць,
Дзе спадзяванняў правата,
Што нас нявыказнае здзейсніць
Раней, чым прыйдзе немата.

Усе аўтары