"Вясна"

RSS Feed
Яшчэ не ацэнена

"Вясна"
Усе ідзе адвечным шляхам
Зіма закончыла свой бег
Прыгрэла сонца,адным махам
З палеў сагнала шэры снег
Паміж праталін,на ўзлеску
Там,дзе цяплей,сярод травы
На свет прабілася пралеска
Нібы пасланніца вясны
Зямля страсае сон і гоніць
Сок пад бярозавай карой
Пакрэпіць дожджык і прагоніць
Ліст клейкі з завязі тугой
Вярба пушыстая над рэчкай
Глядзіць як крыгі паплылі
У сінім небе шлях спрадвечны
Вядуць шнурочкам жураўлі
Душа ад сонейка цяплее
І рвецца птушкай у вышыню
Вясна ідзе,зямля квітнее
І сэрца радуецца дню.

Іншыя вершы аўтара