Кахання сад і ластаўка вясны

RSS Feed
Яшчэ не ацэнена

I дождж, і гром, і несціханы вецер,
I першы клейкі лісцік выразны!
...Абуджваюць балючае дасвецце
Кахання сад і ластаўка вясны.

Яшчэ з табой мы павяснуем, доля,
Бо соты раз, як позва адкрыцця, —
У светлыні агромленага голля
Кахання май і ластаўка жыцця.

Вясна, агонь зялёнага азарту,
Люблю твайго размаху крыгаход...
Зялёны сад — ён стане жоўтым заўтра,
Але нальецца тайнай сілай плод!

Аціхне шум. Ацяжалее крона.
Ды зноў успыхне лісцік выразны.
I блаславіць нашчадак акрылёна
Кахання сад і ластаўку вясны.

Іншыя вершы аўтара